Spóźniony wniosek o 500+

Złożyłaś spóźniony wniosek o 500+. Nie wiedziałaś, że mają być odrębne wnioski na każde dziecko. Sądziłaś, że skoro 500+ jest dla każdego, to nie trzeba składać żadnych wniosków. Co teraz zrobić?

Kiedy należy złożyć wniosek o 500+?

Wniosek składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek jest składany wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez:

  • portal PUE ZUS
  • bankowość elektroniczną (przez profil w banku)
  • przez ePUAP

Do wniosku nie trzeba dodawać załączników, poza wyjątkowymi sytuacjami. Nie otrzymamy na papierze decyzji o przyznaniu świadczenia – pieniądze po prostu przyjdą na wskazane konto rodzica.

Prawo do świadczenia 500+ ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego, albo od miesiąca w którym wpłynął wniosek. W przypadku urodzenia dziecka wniosek o 500+ składamy w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka. Wtedy 500+ będzie przysługiwać od miesiąca narodzin.

Czy wniosek o 500+ może być spóźniony?

Może być spóźniony o tyle, że nie dostaniemy 500+ za kilka miesięcy.

Przy złożeniu wniosku od 1 lutego do 31 maja 2022 roku, świadczenie zostanie przyznane na okres od 1 czerwca do 31 maja 2023 r. Przy złożeniu wniosku po 31 maja 2022 r., ZUS przyzna prawo do świadczenia od miesiąca, w którym został złożony wniosek do końca okresu świadczeniowego (do 31 maja 2023 r.).

W przypadku urodzenia dziecka i złożenia wniosku po upływie 3 miesięcy od dnia urodzin, 500+ dostaniemy tylko począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Co to jest przywrócenie terminu na wniosek o 500+?

Zgodnie z art 58 Kodeksu postępowania administracyjnego:

§ 1. W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
§ 2. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.
§ 3. Przywrócenie terminu do złożenia prośby przewidzianej w § 2 jest niedopuszczalne.

Co to oznacza „po polsku”? 😉

Po prostu – jeśli spóźniłaś się z wnioskiem o 500+ i zorientowałaś się widząc przelew z ZUS, że brakuje Ci pieniędzy za 4 miesiące, od kiedy urodziłaś dziecko powinnaś poprosić o możliwość złożenia tego wniosku teraz.

Jak przywrócić termin na wniosek o 500+?

Musisz jednocześnie złożyć wniosek o 500+ oraz oddzielnie wniosek o przywrócenie terminu. Ponieważ z informatyzacją urzędów bywa różnie moja rada jest taka:

  1. przygotuj sobie na kartce wniosek o przywrócenie terminu. We wniosku wskaż, dlaczego nie mogłaś złożyć wniosku o 500+ wcześniej, np. byłaś w połogu, dziecko chorowało po narodzinach, Ty byłaś długo w szpitalu, błędnie zrozumiałaś informacje ze stron internetowych
  2. z wnioskiem pójdź do najbliższego inspektoratu lub oddziału ZUS
  3. poproś o możliwość złożenia wniosku o 500+ (to będzie wniosek elektroniczny, ale wypełniony przez pracownika ZUS na Twoją prośbę) i jednocześnie złóż wniosek o przywrócenie terminu

W ten sposób będziesz mieć pewność, że zachowana zostanie przesłanka jednoczesności wniosku o przywrócenie terminu i czynności (wniosku o 500+)

WAŻNE: Na wniosek o przywrócenie terminu masz 7 DNI od dnia, w którym dowiedziałaś się, że powinnaś złożyć lub zmienić wniosek o 500+. Jeśli tutaj się spóźnisz – terminu nie można przywrócić.