Skip to content

KLIENCI INDYWIDUALNI

Klienci indywidualni

Klientom indywidualnym oferujemy pomoc dostosowaną do potrzeb, przede wszystkim w formie kompleksowej obsługi prawnej i reprezentacji procesowej w danej sprawie, a ponadto w postaci udzielania pojedynczych porad prawnych oraz sporządzania pism, w tym odpowiedzi na wezwania sądów lub organów. Szerokie i różnorodne doświadczenie zdobyte w trakcie dotychczasowej praktyki w różnych dziedzinach prawa pozwala nam na profesjonalną obsługę prawną każdego klienta.

Istotną część działalności kancelarii stanowi pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnegocywilnego, w tym zwłaszcza sprawy o rozwód, dotyczące ustalenia wysokości alimentów, z zakresu kontaktów z dziećmi i wykonywania władzy rodzicielskiej, a także sprawy dotyczące podziału majątku, zasiedzenia, roszczeń z rękojmi i gwarancji, dochodzenia odszkodowań oraz zadośćuczynienia.

Mamy bogate doświadczenie także w sprawach zakresu prawa spadkowego, w tym o stwierdzenie prawa do spadku, podział majątku spadkowego, o zachowek czy o stwierdzenie nieważności testamentu. Doradzamy w kwestiach przyjęcia lub odrzucenia spadku oraz sformułowania odpowiednich zapisów w testamencie.

Ponadto adwokat Łukasz Buchała występuje jako obrońca w sprawach karnych, w tym obrońca oskarżonych o przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Niezależnie zaś od dziedziny, jakiej dotyczy świadczona pomoc prawna, w naszej praktyce dbamy przede wszystkim o to, by odpowiednio i z wykorzystaniem wszystkich dostępnych prawnie możliwości, w pełni zabezpieczyć interesy majątkowe i osobiste klienta.

Klienci indywidualni

Klientom indywidualnym oferujemy pomoc dostosowaną do potrzeb, przede wszystkim w formie kompleksowej obsługi prawnej i reprezentacji procesowej w danej sprawie, a ponadto w postaci udzielania pojedynczych porad prawnych oraz sporządzania pism, w tym odpowiedzi na wezwania sądów lub organów. Szerokie i różnorodne doświadczenie zdobyte w trakcie dotychczasowej praktyki w różnych dziedzinach prawa pozwala nam na profesjonalną obsługę prawną każdego klienta.

Istotną część działalności kancelarii stanowi pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnegocywilnego, w tym zwłaszcza sprawy o rozwód, dotyczące ustalenia wysokości alimentów, z zakresu kontaktów z dziećmi i wykonywania władzy rodzicielskiej, a także sprawy dotyczące podziału majątku, zasiedzenia, roszczeń z rękojmi i gwarancji, dochodzenia odszkodowań oraz zadośćuczynienia.

Mamy bogate doświadczenie także w sprawach zakresu prawa spadkowego, w tym o stwierdzenie prawa do spadku, podział majątku spadkowego, o zachowek czy o stwierdzenie nieważności testamentu. Doradzamy w kwestiach przyjęcia lub odrzucenia spadku oraz sformułowania odpowiednich zapisów w testamencie.

Ponadto adwokat Łukasz Buchała występuje jako obrońca w sprawach karnych, w tym obrońca oskarżonych o przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Niezależnie zaś od dziedziny, jakiej dotyczy świadczona pomoc prawna, w naszej praktyce dbamy przede wszystkim o to, by odpowiednio i z wykorzystaniem wszystkich dostępnych prawnie możliwości, w pełni zabezpieczyć interesy majątkowe i osobiste klienta.