CENNIK USŁUG ADWOKATA ŁUKASZA BUCHAŁY

porada prawna – od 120,00 zł

pozew o alimenty – od 500,00 zł

pozew o rozwód – od 600,00 zł


Wysokość oraz forma wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczenia usług jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem, po zapoznaniu się ze specyfikacją sprawy, a przed wykonaniem usługi. Propozycja wynagrodzenia uwzględnia stopień zawiłości sprawy, przewidywany nakład pracy oraz miejsca świadczenia usług. W sprawach majątkowych wpływ na wysokość honorarium ma także wartość przedmiotu sporu. Dopasowując się do potrzeb Klientów, Kancelaria proponuje różne systemy rozliczeń.

Rozliczenie ryczałtowe stosowane jest najczęściej w sprawach, gdzie można z góry przewidzieć nakład pracy. Kwota wynagrodzenia jest ustalana z góry, przed podpisaniem umowy.

Rozliczenie godzinowe jest stosowane przy obsłudze przedsiębiorców, którzy decydują się na podjecie stałej współpracy oraz w sprawach szczególnie zawiłych, gdzie nie jest możliwe przewidzenie nakładu pracy prawnika.

Success fee: Proponowana w ramach tego systemu forma rozliczenia obejmuje ustaloną z Klientem niską kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.

Rozliczenie mieszane: możliwość indywidualnego ustalenia systemu rozliczeń, według potrzeb Klienta.

Bez względu na wybrany sposób rozliczeń możliwe jest rozłożenie płatności na dogodne raty.

Powyższe ceny nie obejmują opłat sądowych.

W przypadku prowadzenia spraw sądowych, wynagrodzenie może obejmować także zasądzone od strony przeciwnej koszty zastępstwa procesowego, zgodnie z rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie i radcowskie.