Skip to content

OFERTA KANCELARII

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną dla osób prywatnych, firm oraz instytucji. Zapewniamy doradztwo prawne i reprezentację przed sądami i organami administracji na każdym etapie postępowania.

Doradzamy i reprezentujemy strony w toku mediacji i rozmów ugodowych. Dla naszych klientów sporządzamy opinie prawne, projekty umów i wszelkie pisma w postępowaniu przedsądowym, sądowym i administracyjnym.Posiadamy doświadczenie w świadczeniu usług prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego oraz karnego. Różnorodność prowadzonych dotąd spraw pozwala na stwierdzenie, że możemy zapewnić profesjonalną obsługę dla wszystkich zainteresowanych.Każdego klienta traktujemy bardzo indywidualnie, zapewniając staranną obsługę na najwyższym poziomie. Zaufanie i zadowolenie naszych klientów jest dla nas priorytetem.Wynagrodzenie jest zawsze ustalane indywidualnie z Klientem przed podjęciem współpracy według jasno określonych zasad i uwzględnia stopień skomplikowania sprawy oraz przewidywany nakład pracy adwokata, z możliwością rozłożenia płatności na raty.Zapraszamy do kontaktu zarówno osoby zainteresowane stałą współpracą, jak i poszukujące pomocy prawnej w pojedynczej sprawie.

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną dla osób prywatnych, firm oraz instytucji. Zapewniamy doradztwo prawne i reprezentację przed sądami i organami administracji na każdym etapie postępowania.

Doradzamy i reprezentujemy strony w toku mediacji i rozmów ugodowych. Dla naszych klientów sporządzamy opinie prawne, projekty umów i wszelkie pisma w postępowaniu przedsądowym, sądowym i administracyjnym.Posiadamy doświadczenie w świadczeniu usług prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego oraz karnego. Różnorodność prowadzonych dotąd spraw pozwala na stwierdzenie, że możemy zapewnić profesjonalną obsługę dla wszystkich zainteresowanych. Każdego klienta traktujemy bardzo indywidualnie, zapewniając staranną obsługę na najwyższym poziomie. Zaufanie i zadowolenie naszych klientów jest dla nas priorytetem. Wynagrodzenie jest zawsze ustalane indywidualnie z Klientem przed podjęciem współpracy według jasno określonych zasad i uwzględnia stopień skomplikowania sprawy oraz przewidywany nakład pracy adwokata, z możliwością rozłożenia płatności na raty. Zapraszamy do kontaktu zarówno osoby zainteresowane stałą współpracą, jak i poszukujące pomocy prawnej w pojedynczej sprawie.

Jeśli potrzebujesz skonsultować swoją indywidualną sytuację, skontaktuj się
z adwokatem Łukaszem Buchałą.

Możesz też odwiedzić profil na Facebooku

Zapraszamy również do zapoznania się z ciekawymi artykułami w zakładce PUBLIKACJE

prawo cywilne

prawo cywilne

Z zakresu prawa cywilnego zajmuję się przede wszystkim sprawami dotyczącymi postępowań o zapłatę, uregulowania stanu prawnego nieruchomości (zasiedzenia, służebności) oraz sprawami spadkowymi i rzeczowymi. Reprezentuję klientów przed sądami w sprawach o ustalenie kręgu spadkobierców, podział spadku czy zachowek. Często sprawy te łączą się ze sobą, gdy niezgodny z rzeczywistością stan prawny nieruchomości wynika z nieuregulowanych spraw spadkowych. Pomagam również osobom zadłużonym w zredukowaniu ich zobowiązań. Ponadto prowadzę obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie tworzenia i opiniowania umów oraz reprezentacji w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

prawo rodzinne

prawo rodzinne

Jest materią bardzo delikatną, gdzie oprócz znajomości przepisów prawa należy brać pod uwagę kwestie relacji rodzinnych. Pomaga w tym znajomość podstaw psychologii, etapów rozwoju dziecka i interakcji zachodzących pomiędzy członkami rodziny. Istotnym jest dla mnie aby z koniecznych do przeprowadzenia czynności prawnych i sądowych rodzina, choć bywa że w innym kształcie, wychodziła wzmocniona. Zawsze biorę pod uwagę dobro małoletnich dzieci, które jako dorośli powinniśmy chronić. Przedstawiam klientom możliwości polubownego rozwiązania sporu i służę pomocą w opracowaniu korzystnych ustaleń. Występuje jako pełnomocnik przed sądami we wszelkich postępowaniach rodzinnych, zwłaszcza w sprawach o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską i wykonywanie kontaktów.

prawo karne

prawo karne

Obecnie mam doświadczenie występowania jako obrońca w ponad 100 sprawach karnych. To pozwoliło mi dogłębnie poznać praktyczną stronę postępowania karnego, a tym samym skuteczniej bronić moich klientów. Obronę zaczynam już na etapie postępowania przygotowawczego przed Policją lub prokuraturą, kiedy to gromadzone są dowody, przesłuchiwani świadkowie i oskarżeni. Wsparcie adwokata jest niezwykle istotne zanim jeszcze sprawa trafi przed sąd. Dążę również do uchylenia środków zapobiegawczych, w tym tymczasowego aresztowania. Oprócz tego reprezentuję osoby skazane, które ubiegają się o odroczenie lub przerwę w wykonaniu kary, wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego lub wydanie wyroku łącznego. Wszystkim klientom zapewniam pełną dyskrecję gwarantowaną tajemnicą obrończą.

prawo administracyjne

prawo pracy

W zakresie prawa pracy udzielam pomocy zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Opiniuję dokumentację pracowniczą, rekomenduję pracodawcom działania, które są zgodne z przepisami prawa i nie narażą ich na negatywne konsekwencje. Oceniam, czy wypowiedzenie umowy o pracę zostało złożone w sposób prawidłowy, a jeśli tak nie jest- pomagam w złożeniu odwołania do sądu pracy. Reprezentuję strony w postępowaniu sądowym i mediacji. Negocjuję warunki polubownego zakończenia sporu. 

spory

negocjacje i polubowne metody rozwiązywania sporów

Naszych klientów wspieramy w polubownych metodach rozwiązywania sporów, takich jak mediacje, negocjacje, zawieranie ugód pozasądowych. Wybór metody polubownej pozwala uniknąć lub skrócić postępowanie przed sądem, a tym samym bardzo obniżyć koszty i czas załatwienia sprawy. W szczególności w sprawach rodzinnych, spadkowych czy pracowniczych umożliwia zniwelowanie konfliktu, wypracowanie korzystnych dla obu stron rozwiązań i szybkie rozwiązanie problemu. Adwokat Łukasz Buchała pomoże w sprawnej i skutecznej komunikacji z drugą stroną, sporządzi zgodną z przepisami prawa treść ugody i przeprowadzi Państwa przez całe postępowanie polubowne.

Oferta Kancelarii