ADWOKAT CHRZANÓW
KANCELARIA ADWOKACKA ŁUKASZ BUCHAŁA

Adwokat z Chrzanowa Łukasz Buchała prowadzi kancelarię, która świadczy pomoc prawną dla klientów indywidualnych i biznesowych. Oferujemy szeroki zakres usług w różnorodnych dziedzinach prawa w sposób dopasowany do konkretnych potrzeb i oczekiwań klienta. Kancelaria w Chrzanowie zapewnia pomoc prawną wykwalifikowanych prawników na każdym etapie postępowania. Lokal kancelarii mieści się w centrum Chrzanowa przy ul. Siennej 6. Obsługujemy klientów również z takich miast jak m.in. Libiąż, Trzebinia, Oświęcim, Jaworzno, Olkusz, Chełmek, Zator oraz Krzeszowice. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii.


Adwokat Chrzanów - Łukasz Buchała

ADWOKAT ŁUKASZ BUCHAŁA


Prawnik z Chrzanowa Łukasz Buchała jest absolwentem studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończył w 2014 r. broniąc pracę magisterską z zakresu procedury cywilnej pod tytułem „Elektroniczne postępowanie upominawcze w prawie polskim.” Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu w latach 2015-2017. W roku 2018 zdał egzamin adwokacki i obecnie wpisany jest na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach prowadząc własną praktykę adwokacką w Chrzanowie. Od 2012 do 2018 r. nieprzerwanie zatrudniony był na stanowisku prawnika w kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, gdzie zdobył niezbędne doświadczenie prowadząc sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i administracyjnego. Bogate doświadczenie, liczba i różnorodność przeprowadzonych spraw sądowych pozwala na stwierdzenie, że specjalizacją adwokata z Chrzanowa Łukasza Buchały jest zwłaszcza prawo rodzinne oraz prawo karne.

Są to delikatne materie prawa, w których niebagatelną rolę odgrywają czynniki osobiste, uczucia i więzy pokrewieństwa. Wymagają one szczególnego zaangażowania i dbałości o to, by dla klienta proces sądowy był jak najmniej dolegliwy. Warto skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii adwokackiej w Chrzanowie Łukasza Buchały, jeżeli potrzebujecie Państwo wsparcia prawnego w tym zakresie. 

W bieżącej pracy adwokat z Chrzanowa Łukasz Buchała dba przede wszystkim o indywidualne podejście do każdej sprawy, zapewnia doradztwo pozwalające wypracować najbardziej satysfakcjonujące rozwiązanie problemu i dąży to takiego przeprowadzenia sprawy, by była ona jak najmniejszym obciążeniem dla klienta. Gwarantowane jest zapewnienie pełnej dyskrecji, a tajemnica adwokacka obowiązuje już od pierwszego kontaktu.

kancelaria adwokacka, Łukasz Buchała, adwokat, prawo cywilne, obsługa prawna, prawnik, podwyższenie alimentów, alimenty, spadek, rozwód, kontakty z  dzieckiem, darmowa pomoc prawna, sprawa cywilna, sprawa karna, odszkodowanie, zadośćuczynienie, prawo karne, prawo pracy, porady prawne, odrzucenie spadku, podział spadku, odpowiedź do sądu, egzekucja, długi, adwokat cennik, zachowek, zasiedzenie, przedawnienie, chrzanów, testament, wydziedziczenie, zachówek

OFERTA KANCELARII ADWOKACKIEJ


Kancelaria oferuje kompleksowe porady prawne dla osób prywatnych, firm oraz instytucji. Zapewniamy doradztwo prawne i reprezentację przed sądami i organami administracji na każdym etapie postępowania. Doradzamy i reprezentujemy strony w toku mediacji i rozmów ugodowych. Dla naszych klientów sporządzamy opinie prawne, projekty umów i wszelkie pisma w postępowaniu przedsądowym, sądowym i administracyjnym. Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego administracyjnego oraz karnego. Różnorodność prowadzonych dotąd spraw pozwala na stwierdzenie, że zapewniamy profesjonalne porady prawne w Chrzanowie dla wszystkich zainteresowanych.

Każdego klienta traktujemy bardzo indywidualnie, zapewniając staranną obsługę na najwyższym poziomie. Zaufanie i zadowolenie naszych klientów jest dla nas priorytetem.

Cennik usług jest zawsze ustalany indywidualnie z Klientem przed podjęciem współpracy według jasno określonych zasad i uwzględnia stopień skomplikowania sprawy oraz przewidywany nakład pracy adwokata, z możliwością rozłożenia płatności na raty.

Przykładowe ceny:

porada prawna - od 120,00 zł

pozew o alimenty - od 500,00 zł

pozew o rozwód - od 600,00 zł

Adwokat z Chrzanowa Łukasz Buchała zaprasza do kontaktu zarówno osoby zainteresowane stałą współpracą, jak i poszukujące pomocy prawnej w pojedynczej sprawie.

adwokat, kancelaria adwokacka, pomoc prawna, porady prawne, prawo rodzinne, sprawy rodzinne, rozwód, sprawy majątkowe, sprawy rozwodowe, alimenty, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, kontakty z dziećmi, podział majątku, prawo spadkowe, spadek pomoc prawna, odrzucenie spadku, podział spadku, prawo cywilne, odszkodowania, zadośćuczynienie, sprzeciw od wyroku, odwołanie od wyroku, odpowiedź do sądu, prawo karne, obrońca, zatrzymanie prawa jazdy, sprawy karne, prawo pracy, zwolnienie z pracy, odwołanie od wypowiedzenia umowy, odszkodowanie za szkody górnicze Chrzanów, testament, wydziedziczenie, zachówek

ŚWIADCZYMY POMOC PRAWNĄ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I BIZNESOWYCH

KLIENCI INDYWIDUALNIKlientom indywidualnym oferujemy pomoc dostosowaną do potrzeb, przede wszystkim w formie kompleksowej obsługi prawnej i reprezentacji procesowej w danej sprawie, a ponadto w postaci udzielania pojedynczych porad prawnych oraz sporządzania pism, w tym odpowiedzi na wezwania sądów lub organów. Szerokie i różnorodne doświadczenie zdobyte w trakcie dotychczasowej praktyki w różnych dziedzinach prawa pozwala nam na profesjonalną obsługę prawną każdego klienta.

Adwokat z Chrzanowa Łukasz Buchała występuje jako obrońca w sprawach karnych, w tym obrońca oskarżonych o przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji oraz o zwrot zatrzymanego prawa jazdy. Prowadzi również sprawy o dozór elektroniczny, odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary i podobne.

Istotną część działalności kancelarii adwokackiej z Chrzanowa stanowi pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego, w tym zwłaszcza sprawy o rozwód, dotyczące ustalenia wysokości alimentów, z zakresu kontaktów z dziećmi i wykonywania władzy rodzicielskiej, a także sprawy dotyczące podziału majątku, zasiedzenia, roszczeń z rękojmi i gwarancji, dochodzenia odszkodowań oraz zadośćuczynienia.

Mamy bogate doświadczenie także w sprawach zakresu prawa spadkowego, w tym o stwierdzenie prawa do spadku, podział majątku spadkowego, o zachowek czy o stwierdzenie nieważności testamentu. Doradzamy w kwestiach przyjęcia lub odrzucenia spadku oraz sformułowania odpowiednich zapisów w testamencie.

Niezależnie zaś od dziedziny, jakiej dotyczy świadczona pomoc prawna, w naszej praktyce dbamy przede wszystkim o to, by odpowiednio i z wykorzystaniem wszystkich dostępnych prawnie możliwości, w pełni zabezpieczyć interesy majątkowe i osobiste klienta.

KLIENCI BIZNESOWIAdwokat z Chrzanowa oferuje pomoc prawną adresowaną do przedsiębiorców (zarówno prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółek) oraz wszelkiego rodzaju klientów instytucjonalnych, w tym wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji.

Naszym klientom świadczymy usługi zarówno w zakresie opiniowania zawieranych umów, jak i pojawiających się na bieżąco, w toku prowadzonych prac, doraźnych problemów prawnych. Pozostajemy do dyspozycji naszych klientów, szybko reagując na pojawiające się potrzeby, tak aby praca przedsiębiorstwa przebiegała w sposób płynny i niezakłócony.

Współpraca z klientem biznesowym przybrać może zarówno formę stałej i kompleksowej obsługi prawnej, jak i udzielania doraźnych porad prawnych oraz sporządzania pism, w tym odpowiedzi na wezwania sądów lub organów oraz reprezentacji procesowej w pojedynczej sprawie. Szerokie i różnorodne doświadczenie zdobyte w trakcie dotychczasowej praktyki w różnych dziedzinach prawa pozwala nam na profesjonalną obsługę prawną każdego klienta.

Ponadto służymy pomocą w procesie zakładania i rejestracji stowarzyszeń i fundacji, a następnie wspieramy organizację na każdym etapie jej działania, w tym przy tworzeniu aktów wewnętrznych, przekazywaniu na jej rzecz darowizn lub dokonywaniu przekształceń.

kancelaria adwokacka, Łukasz Buchała, adwokat, prawo cywilne, obsługa prawna, prawnik, podwyższenie alimentów, alimenty, spadek, rozwód, kontakty z  dzieckiem, darmowa pomoc prawna, sprawa cywilna, sprawa karna, odszkodowanie, zadośćuczynienie, prawo karne, prawo pracy, porady prawne, odrzucenie spadku, podział spadku, odpowiedź do sądu, egzekucja, długi, adwokat cennik, zachowek, zasiedzenie, przedawnienie, chrzanów, testament, wydziedziczenie, zachówek
kancelaria adwokacka, Łukasz Buchała, adwokat, prawo cywilne, obsługa prawna, prawnik, podwyższenie alimentów, alimenty, spadek, rozwód, kontakty z  dzieckiem, darmowa pomoc prawna, sprawa cywilna, sprawa karna, odszkodowanie, zadośćuczynienie, prawo karne, prawo pracy, porady prawne, odrzucenie spadku, podział spadku, odpowiedź do sądu, egzekucja, długi, adwokat cennik, zachowek, zasiedzenie, przedawnienie, chrzanów, testament, wydziedziczenie, zachówek

ROZWODY / SEPARACJESpecjalizuje się w sprawach rozwodowych, oferując bogate doświadczenie oraz wiedzę w tym zakresie. Zapewniam profesjonalne przeprowadzenie postępowania rozwodowego poprzedzone dokładną analizą sytuacji Klienta

- opracowanie pozwu rozwodowego;
- przygotowanie argumentów obronnych;
- próbę nawiązania porozumienia z małżonkiem;
- określenie wysokości alimentów;
- regulację kontaktów z dziećmi;
- kompleksowe reprezentowanie interesów Klienta przed sądem.

PRAWO RODZINNEW kancelarii można uzyskać porady prawne z zakresu jakim jest prawo rodzinne, zamówić przygotowanie pozwu/wniosku do Sądu oraz zlecić prowadzenie całego postępowania sądowego w imieniu Klienta, w zakresie:

- spraw alimentacyjnych;
- zaprzeczenia i ustalenia ojcostwa oraz macierzyństwa;
- uznania dziecka i zaprzeczenia uznania;
- regulacji dotyczących kontaktów z dzieckiem;
- ograniczenia i odebrania praw rodzicielskich

SPORZĄDZANIE PISMPrzygotujemy dla Państwa pisma w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, spadkowego, firmowego & spółek, w tym odpowiedzi na wezwania sądów lub organów.

SZKODY GÓRNICZEZapewniamy kompleksową pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań w zakresie szkód górniczych.

- konsultacje na każdym etapie sprawy, w tym doradzanie
doboru odpowiednich środków ochrony prawnej
- przeprowadzenie negocjacji oraz postępowania ugodowego z zakładem górniczym,
- przeprowadzenie postępowania sądowego aż do skutecznej egzekucji

PRAWO CYWILNE / MAJĄTKOWEŚwiadczę pomoc prawną w sprawach dotyczących roszczeń majątkowych z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów cywilnoprawnych, kar umownych, prawa wekslowego, deliktów i ubezpieczeń.

KLIENCI BIZNESOWI


Kancelaria oferuje pomoc prawną adresowaną do przedsiębiorców (zarówno prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółek) oraz wszelkiego rodzaju klientów instytucjonalnych, w tym wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji.

- opiniowanie zawieranych umów, jak i pojawiających się na bieżąco,
w toku prowadzonych prac
- stała i kompleksowa obsługa prawna
- sporządzania pism, w tym odpowiedzi na wezwania sądów lub organów
- reprezentacja procesowa w pojedynczej sprawie
- pomoc w procesie zakładania i rejestracji stowarzyszeń i fundacji
- tworzeniu aktów wewnętrznych, przekazywaniu na jej rzecz darowizn
lub dokonywaniu przekształceń

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
  


Kancelaria Adwokacka Łukasz Buchała (ul. Sienna 6, 32-500 Chrzanów) czynna jest
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00.
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (578 - 656 - 248) w celu umówienia spotkania.