Świadczenia związane z macierzyństwem-część IV

Ostatni wpis dotyczący przepisów nadających uprawnienia rodzicom małych dzieci. Urlop wychowawczy Z urlopu wychowawczego może skorzystać osoba zatrudniona na umowę o pracę w sumie przez co najmniej 6 miesięcy, u jednego lub różnych pracodawców. Okres 6 miesięcy nie musi trwać nieprzerwanie przed dniem rozpoczęcia urlopu, czyli np. mama wracająca do pracy po trzyletniej przerwie,...

Świadczenia związane z macierzyństwem-część III

Urlop rodzicielski Gdy wykorzystamy urlop macierzyński w okresie po narodzinach lub przyjęciu na wychowanie dziecka, jako młodym rodzicom przysługuje nam zwolnienie od obowiązku wykonywania pracy w postaci urlopu rodzicielskiego. Z urlopu tego skorzystać mogą jedynie osoby zatrudnione na umowę o pracę. Pozostałym ubezpieczonym, niebędącym pracownikami, przysługuje w tym okresie zasiłek macierzyński, wypłacany przez Zakład...

Świadczenia związane z macierzyństwem-część II

Po dłuższej przerwie powracamy z tematyką uprawnień pracowniczych, wynikających z faktu urodzenia dziecka. Urlop macierzyński Od omówionego w poprzednim wpisie uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego należy odróżnić uprawnienie do urlopu macierzyńskiego. W potocznym rozumieniu często zasiłek i urlop macierzyński zlewają się w jedno pojęcie, w rzeczywistości zaś są one od siebie niezależne i dotyczą innych...

Świadczenia związane z macierzyństwem – część I

Kolejnym życiowym tematem, który chciałbym poruszyć, jest kwestia świadczeń przysługujących rodzicom dziecka w związku z macierzyństwem i rodzicielstwem. Ponieważ temat ten jest obszerny, omówię go w kilku częściach. W dzisiejszym wpisie zajmę się określeniem świadczeń, jakie przysługują pracownicom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w razie urodzenia dziecka przez okres, gdy wymaga ono osobistej...

Pułapka w mieszkaniu z bonifikatą

W dzisiejszym wpisie chciałbym podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi bonifikaty na zakup lokalu mieszkalnego oraz niebezpieczeństwie, jakie może wyniknąć z nieświadomości pewnych przepisów. Samo działanie tej instytucji jest korzystne. Dotyczy przede wszystkim (choć nie tylko) lokali komunalnych będących własnością gminy. Jeśli gmina podejmie decyzję o sprzedaży takiego mieszkania, to zazwyczaj występuje z propozycją kupna do...

Zadośćuczynienie dla osób bliskich

W marcu bieżącego roku Sąd Najwyższy pochylał się nad problemem związanym z naprawianiem szkody, tj. możliwością przyznania zadośćuczynienia za krzywdę osobom bliskim poszkodowanego. Ma to istotne znaczenie w szczególności w przypadku wypadków komunikacyjnych, w których niejednokrotnie uczestnik doznaje bardzo poważnego uszczerbku na zdrowiu, a także tzw. błędów medycznych. Dotąd nie było wątpliwości, że zadośćuczynienie,...

Dziedziczenie działalności gospodarczej

Już 25 listopada tego roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące dalszego działania firmy po śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. W niniejszym wpisie pokrótce przedstawię główne założenia nowej ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Dotąd wraz ze śmiercią przedsiębiorcy jego firma formalnie przestawała działać. Wygasały umowy o pracę z zatrudnionymi pracownikami, wygasały...

Podwyższenie alimentów na dziecko

W praktyce prawniczej jednym z często pojawiających się tematów u klientów jest kwestia podwyższenia alimentów. Powszechne są pytania o to, czy alimenty zasądzone wyrokiem można zmienić, a jeśli tak to w jaki jakich sytuacjach i w jaki sposób. Niestety nie są rzadkie przypadki, w których alimenty zasądzone na dziecko lub ustalone przez rodziców umową...

Zadośćuczynienie od fotografa za nieudaną sesję ślubną

W moim pierwszym wpisie na blogu chciałbym podzielić się wiedzą o tym, jakie skutki pociągnąć może niewywiązanie się przez fotografa z umowy wykonania plenerowej sesji ślubnej. Temat jest istotny zwłaszcza dla osób planujących ślub i zamawiających przy tej okazji profesjonalną sesję fotograficzną, co obecnie jest przecież standardem. Na początku lipca pojawiło się bardzo ciekawe orzeczenie...